Public Commitment 2014 – Update 1

Jump to Dutch

Dear friends, family, and interested readers,

At the beginning of 2014, I first made public my goals for the year. In that post, I indicated I would review them in the middle of the year. Since I have decided to do this 4 times, and therefore here is the first review & update.

Daily

1. I will always do something. At all times I am busy creating new things or gaining new experiences.

This goal is going quite well. On the upside, I have been productive for most of my waking hours. But sometimes a Sunday gets lost in watching series. I have decided to more actively monitor myself for this behaviour and also keep in mind that doing something (e.g. passively watching something educational or reading literature) is always better than fully trying to escape reality/responsibilities (e.g. watching a series). Always doing something is going strong.

2. I will execute all my habits. I eat home-made 6-7 days per week, I work out 6 days a week, I blog twice per week, I read and do my exercises each morning.

Habits can change, and I have added some moral guidelines in these first three months. Reading has turned out to work very well in the morning (not so much at night). Blogging has increased beyond twice a week and now consists of a diverse range of categories, which in the coming months may easily change again. Exercises are also going great and back pain is almost non-existing. Lastly, eating home-made is closer to 5 times, still not a bad score, and working out is probably around the same.

3. I will take moments to reflect. I will contemplate on my life, goals and experiences.

In one of my experiments I looked at meditation and how I could fit this in my life. Living life like a Buddha is not the way for me, too much energy going around. My way of reflecting consists of setting a goal for the day, reflecting on this in the evening, and then making a cup of tea and finishing my day without any distractions (with exception of some music to really listen to on occasion). Ow, and of course I am still doing a lot of goal setting!

Moments

4. I will find/create my perfect job. From October 2014 onwards I will work full-time on a job that fits my skills, knowledge and abilities whilst also giving me ample opportunity to learn and challenge myself.

It is not yet October, but I am learning about where my skills are, and how to effectively use them. The half-year review will probably give some more information about the progress here.

5. I will explore a new country.

Which country will it be? I do not know yet.

6. I will host an epic graduation day + party. After my graduation in September 2014 (implicit goal) I will host an event for everyone involved in my student career, from associate professors, fellow students, to family and friends from past days.

The date is planned (19th of September 2014). Invitations etcetera will follow in a few months.

Reach

7. I will blog 100+ times & reach 10.000 with blogging. Each week I will produce 2+ articles, and I will create one long and in-depth paper per month that will take at least 2 hours to write. On a new website, I will write about leadership, psychology and related topics in collaboration with others with a global mindset and exposure.

Blogging is fun to do and I have quite some posts already. Reaching more people is still difficult and this is a goal that will take some more time to finish. A new website, mostly about goals/vision/time-management will launch somewhere in the coming two months.

8. I will reach and maintain 15% body fat, 10km in 45 minutes, 300 kg on the big three. In January I will lower my body fat percentage to 15%, I will steadily increase my speed to 10km in 45 minutes and I will push myself to reach a 300 kg total on squat, bench press and deadlift by the middle of the year.

After facing an injury to my knee (apparently I have X-legs) running is back to a good level, if I will reach the 10km in 45 minutes at the marathon April 13th 2014, we will have to see. My gym-related goals are for after the marathon.

9. I will learn a new sport.

Learning a new sport has not yet happened, golf is up there, so probably will learn that together with a friend coming summer.

10. I will read/listen 26 books.

This goal I will most definitely reach, maybe even already by the middle of the year.

11. I will learn a new field of study. I will learn to code/program. I will improve my HR knowledge.

As you can see there are actually two goals mentioned in the sub-text. What I have found until now is that I am learning much more during my internship. For coding specifically not so much yet, so during the summer I will actively engage in learning this.

12. I will apply A/B testing each week. I will try different configurations of exercise/food/sleep/work/etc. each and every week.

In the beginning, I had quite some inspiration for this goal, now I have tried a few things and found that better shaping my own being is best done via best-practices and not testing things in different weeks/configurations. The category dedicated to this has therefore also changed from A/B testing to Changing Habits. This last goal is a bit modified, but still active.

That is it for the first review of my 2014 goals. Until now I am very much satisfied with how it is going. Not every goal has seen the progress I wish it to have, but I am confident I will reach every goal (maybe modified or new goals too) by the end of the year 2014!

 

 

Doelen 2014

Beste vrienden, familie en geïnteresseerd lezers,

In het begin van 2014 heb ik voor het eerst mijn doelen voor het jaar publiekelijk aangekondigd. In het bericht gaf ik aan ze in het midden van het jaar te evalueren. Reeds heb ik besloten om dit 4 maal te doen en daarom bij deze de eerste terugblik en update.

Dagelijks

1. Ik doe altijd iets. Ten alle tijden ben ik bezig met het creëren van nieuwe dingen of opdoen van ervaringen.

Dit doel gaat best wel goed. Ik ben productief voor de meeste van mijn wakkere uren. Echter kan ik soms wel een zondag verliezen met het kijken van series. I heb besloten om mijzelf meer actief te monitoren voor dit gedrag en in mijn achterhoofd het volgende te houden; iets doen (bijv. passief iets educatiefs kijken of het lezen van literatuur) is altijd beter dan aan de realiteit/verantwoordelijkheden proberen te ontsnappen (bijv. een serie kijken). Altijd iets doen gaat lekker.

2. Ik voer mijn gewoonten uit. Ik eet 6-7 dagen per week home-made, ik sport 6 dagen per week, ik blog 2+ keer per week, ik lees en doe elke ochtend mijn oefeningen.

Gewoonten kunnen veranderen en ik heb enkele moral guidelines toegevoegd in deze eerste drie maanden. Lezen in de ochtend heeft zeer goed uitgepakt (in de avond niet zo). Bloggen doe ik zelfs meer dan twee keer per week en bestaat nu uit veel categorieën, welke in de komende maanden zo weer kunnen veranderen. Oefeningen gaat goed en de rugpijn is er vrijwel niet meer. Als laatste eet ik ongeveer 5 keer home-made, ook geen slechte score, en is het voor sporten evenveel.

3. Ik neem momenten om te reflecteren. Ik denk na over mijn leven, doelen en ervaringen.

In een van mijn experimenten heb ik gekeken naar hoe meditatie werkt en hoe ik dit in mijn leven zou kunnen verwerken. Leven zoals een boeddha is niet voor mij weggelegd, te veel energie die hier rond gaat. Mijn manier van reflecteren bestaat uit het stellen van een doel voor de dag, reflecteren hierop in de avond en daarna met een kopje thee de dag afsluiten zonder afleidingen (met de uitzondering van af en toe een muziekje om echt in mij op te nemen).  Ow, en natuurlijk doe ik nog veel aan het stellen van doelen!

Momenten

4. Ik vind/maak mijn perfecte baan. Vanaf oktober 2014 ga ik fulltime bezig zijn met werken in de baan die past bij mijn vaardigheden en tegelijkertijd genoeg uitdaging biedt.

Het is nog niet oktober, maar ik leer veel over wat mijn vaardigheden zijn, en hoe ik die effectief kan inzetten. De halfjaar review zal hier waarschijnlijk meer inzichten in geven.

5. Ik ontdek een nieuw land.

Welk land zal het zijn? Ik weet het nog niet.

6. Ik geef een episch afstuderen dag + feest. Na mijn afstuderen in september 2014 (impliciet doel) geef ik een feest voor iedereen die betrokken was in mijn studentencarrière, van hoogleraren, medestudenten, tot familie en vrienden van vroeger.

De datum staat al in de planning (19 september 2014). Uitnodigingen en meer volgen in een paar maanden.

Uitdaging

7. Ik blog 100x & bereik 10.000 mensen met bloggen. Elke week produceer ik 2+ artikelen, en maak ik één lang en verdiepende paper per maand die minstens 2 uur kost om te schrijven. Op een nieuwe website zal ik schrijven over leiderschap, psychologie en relevante topics in samenwerking met anderen in een globale mindset en bereik.

Bloggen is leuk om te doen en ik heb dit jaar al aardig wat blogposts geschreven. Het bereiken van meer mensen is nog steeds lastig en dit doel zal dan ook meer tijd hebben om te behalen. Een nieuwe website, voornamelijk over doelen/visie/tijdmanagement zal ergens in de komende twee maanden online komen.

8. Ik haal en blijf op 15% lichaamsvet, 10km in 45 min, 300kg big three. In januari verlaag ik mijn percentage tot 15%, ik loop gestaag sneller tot ik 10km in 45 minuten kan lopen en push mezelf verder om voor het midden van het jaar de 300kg op squat, benchpress en deadlift te halen.

Na een blessure aan mijn knie (blijkbaar heb ik X-benen) is het rennen weer terug op een goed niveau. Of ik de 10km in 45 minuten ga bereiken bij aankomende marathon op 13 april 2014 zullen we zien. Mijn fitness-doelen zijn voor daarna.

9. Ik leer een nieuwe sport.

Het leren van een nieuwe sport is nog niet gebeurd, golf staat op de shortlist. Waarschijnlijk zal ik dat met een vriend leren komende zomer.

10. Ik lees/luister 26 boeken.

Dit doel ga ik zeker behalen, misschien zelfs al voor het midden van het jaar.

11. Ik leer een nieuw vakgebied. Ik leer coderen/programmeren. Ik verbeter mijn HR kennis.

Zoals zichtbaar in de sub-tekst zitten er twee doelen verborgen hier. Wat ik tot nu toe heb gevonden is dat ik zo veel meer aan het leren ben tijdens mijn stage. Voor coderen specifiek echter nog niet zo veel, hier ga ik in de zomer actief mee aan de slag.

12. Ik pas A/B testen elke dag toe. Ik probeer verschillende configuraties van oefeningen/eten/slaap/werk/etc. elke week.

In het begin had ik had veel inspiratie voor dit doel, nu ik een aantal dingen heb geprobeerd ben ik erachter gekomen dat via best-practices ik beter kan leren wat het beste is om te doen versus elke week nieuwe dingen/configuraties proberen. De categorie die hiervoor was bedoeld heb ik dan ook veranderd van A/B testing naar Changing Habits. Dit laatste doel is nog actief, maar iets aangepast.

Dat is het voor de eerste review van mijn 2014 doelen. Tot nu toe ben ik zeer tevreden met hoe het ermee gaat. Niet elk doel heeft de vooruitgang gezien die ik wou, ik heb er het volste vertrouwen in dat ik elk doel zal bereiken (mogelijk aangepast of met nieuwe doelen erbij) voor het einde van 2014!